§ 2 Luokanopettajan viran täyttäminen Kinnarin kouluun

Lataa 

JARDno-2020-1575

Päätöspäivämäärä

24.6.2020

Päätöksen tekijä

Kinnarin koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdot määräytyivät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/1998 mukaisesti. Eduksi katsottiin kokemus ja opinnot alkuopetuksesta sekä yhteisopettajuuden kokemus.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin Kinnarin koulun luokanopettajan virkaan on KM henkilötiedot piilotettu. Hän on hakemuksen, todistusten, alkuopetuksen ja yhteisopettajuuden kokemuksesta saadun näytön sekä haastattelussa saadun yleisvaikutelman perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa luokanopettajan virkaa.

Päätös

Päätän valita KM henkilötiedot piilotettu Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan 1.8.2020 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Päivi Oinasmäki, rehtori Kinnarin koulu

Organisaatiotieto

HR-palvelut