§ 13 Luokanopettajan viran täyttäminen (ID3582)

Lataa 

JARDno-2021-1092

Päätöspäivämäärä

31.5.2021

Päätöksen tekijä

Kinnarin koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin luokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti, eduksi katsottiin kokemus käsityön kovien materiaalien osaamisesta. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on KM (Henkilötiedot poistettu) . (Henkilötiedot poistettu)  on kelpoisuuden ja haastattelumenestyksen lisäksi viran menestykselliselle hoitamiselle eduksi katsottua käsityön kovien materiaalien osaamista.

Päätös

Päätän valita KM (Henkilötiedot poistettu)  Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan 1.8.2021 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Päivi Oinasmäki, Rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut