§ 3 Luokanopettajan viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2022-514

Päätöspäivämäärä

4.4.2022

Päätöksen tekijä

Kinnarin koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin luokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti, eduksi katsottiin positiivisesen pedagogiikasta taidot, hyvät yhteistyötaidot sekä halu tai kokemus opettaa joustavia ja muuntuvia opetusryhmiä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on (henkilötiedot piilotettu). (henkilötiedot piilotettu) on lisäksi haastattelussa annetun vaikutelman (mm. positiivinen pedagogiikka, jonka pohjalta mm. oppilaiden osallisuus on ollut vahvana tekijänä työkokemuksessa) sekä kelpoisuutta osoittavien todistusten perusteella työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita (henkilötiedot piilotettu) Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan 1.8.2022 alkaen. Varalle valitaan (henkilötiedot piilotettu).

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

rehtori Päivi Oinasmäki

Organisaatiotieto

HR-palvelut