§ 1 Luokanopettajan viran täyttäminen/Milla Lukkari

Lataa 

JARDno-2018-1110

Päätöspäivämäärä

19.4.2018

Päätöksen tekijä

Kinnarin koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin opetustoimen henkilöstön kelpoisuuvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen luokanopettajan kelpoisuus. Eduksi katsottiin kokemus monipuolisista opetusmenetelmien käytöstä sekä hyvä perehtyneisyys samanaikaisopettajuudesta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin Kinnarin koulun luokanopettajan virkaan on KM Milla Lukkari. Milla Lukkari on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa. Hän osoitti haastattelussa omaavansa myös erinomaiset yhteistyö-ja vuorovaikutustaidot ja hänellä on kokemusta vastaavanlaisen tehtävän hoitamisesta.

 

Päätös

Päätän valita KM Milla Lukkarin Järvenpään kaupungin Kinnarin koulun luokanopettajan virkaan 1.8.2018 alkaen.

Virkasuhteessa ei noudateta koeaikaa, selvitystä terveydentilasta sekä lain nro 504/2002 mukaista rekisteriotteen näyttöä ei vaadita koska Milla Lukkarilla on katkeamaton virkasuhde Järvenpään kaupungilla.

Palkkaus-ja muut palvelussuhteen ehdot  määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

rehtori Hanna Saarinen

Organisaatiotieto

Perusopetus