§ 8 Kinnarin koulun käsityön (pehmetä materiaalit) lehtorin viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2021-1187

Päätöspäivämäärä

19.5.2021

Päätöksen tekijä

Kinnarin koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin peruskoulun lehtorin kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti, eduksi katsottiin positiivisen pedagogiikan taitoja, hyviä yhteistyötaitoja sekä halukkuutta suunnitella opetusta yhdessä muiden aineenopettajien tai luokanopettajien kanssa. Lisäksi eduksi katsottiin kokemus opettaa joustavia ja muuntuvia opetusryhmiä. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin käsityön (pehmetä materiaalit) lehtorin virkaan on henkilötiedot piilotettu. Hän on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita henkilötiedot piilotettu Järvenpään kaupungin käsityön (pehmetä materiaalit) lehtorin virkaan 1.8.2021 alkaen. Varalle valitaan henkilötiedot piilotettu

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

rehtori Päivi Oinasmäki

Organisaatiotieto

HR-palvelut