§ 7 Kinnarin koulun käsityön (kovat materiaalit) lehtorin viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2021-1186

Päätöspäivämäärä

19.5.2021

Päätöksen tekijä

Kinnarin koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin peruskoulun lehtorin kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti, eduksi katsottiin positiivisen pedagogiikan taidot, hyvät yhteistyötaidot sekä halukkuus suunnitella opetusta yhdessä muiden aineenopettajien tai luokanopettajien kanssa

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin käsityön (kovat materiaalit) lehtorin virkaan on henkilötiedot piilotettu. Hän on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa. Hänellä on myös opinnoissaan ollut pääaineenaan käsityön kovat materiaalit.

 

Päätös

Päätän valita henkilötiedot piilotettuJärvenpään kaupungin käsityön (kovat materiaalit) lehtorin virkaan 1.8.2021 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

rehtori Päivi Oinasmäki

Organisaatiotieto

HR-palvelut