§ 1 Erityisopettajan viran täyttäminen Kinnarin kouluun

Lataa 

JARDno-2019-216

Päätöspäivämäärä

26.2.2019

Päätöksen tekijä

Kinnarin koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisopettajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä 15 hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Päteviä hakijoita oli 11. Haastatteluun (15.2. ja 25.2) kutsuttiin viisi hakijaa. 

Kinnarin kouluun haettiin yläkoulun erityisopettajaa, joten yläkoulun kokemus ja osaaminen oli tärkeässä osassa. Pätevistä 11 hakijasta kymmenellä kokemus oli pelkästään alakoulun puolelta, joten valintaa yläkoulussa toimivasta erityisopettajasta ei tässä tilanteessa voida tehdä.

Päätös

Päätän jättää Kinnarin Yhtenäiskoulun erityisopettajan viran täyttämättä.

Allekirjoitus

Rehtori Päivi Oinasmäki

Organisaatiotieto

HR-palvelut