§ 7 Erityisluokanopettajan määräaikaisen viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2024-1026

Päätöspäivämäärä

3.7.2024

Päätöksen tekijä

Kinnarin koulun rehtori

Päätöksen peruste

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Eduksi katsottiin kokemus erityisen tuen oppilaiden haasteiden mahdollisimman monipuolisesta tuntemuksesta ja toimivien toimintamallien hyödyntäminen opetuksessa.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin määräaikaiseen erityisluokanopettajan virkaan on Heidi Vaalamo. Vaalamo on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa määräaikaista virkaa.

 

Kuvaus

Järvenpään kaupungin erityisluokanopettajan virka on ollut haettavana 11.-25.6.2024. Virka on ollut haettavana Järvenpään kaupungin nettisivuilla, julkisella ilmoitustaululla ja TE-keskuksen sivuilla. Erityisluokanopettajan kelpoisuusehtona on ollut ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virkaan haki määräajassa neljä hakijaa. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Hakijoista kukaan ei täyttänyt virassa säädettyjä kelpoisuusehtoja. Hakijoiden antamiin tietoihin pohjautuvan ansiovertailun perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa, joilta kaikilta löytyi pedagogista työkokemusta.

Haastattelijana toimi rehtori Päivi Oinasmäki.

Päätös

Päätän valita Heidi Vaalamon Järvenpään kaupungin erityisluokanopettajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.8.2024-31.7.2025.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Päivi Oinasmäki, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut