§ 4  Tärinäasiantuntija ja kiinteistökatselmuspalvelut, option käyttö, hankinta

Lataa 

JARDno-2019-42

Päätöspäivämäärä

9.1.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 2, jonka mukaan kaupunkitekniikan johtaja päättää alle 500 000 euron (alv 0%) hankinnasta.

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän, että Järvenpään kaupunki käyttää Tärinäasiantuntija ja kiinteistökatselmus palvelut option 1.3.2019-28.2.2021.

Puitejärjestelyn etusijajärjestys optiokaudella 1.3.2019-28.2.2021 on:

1. Oy Finnrock Ab

2. Suomen Louhintakonsultit Oy.

Hankinnan arvo optiokaudella 1.3.2019-28.2.2021 on noin 30 000,00 euroa (alv 0%).

Kaupunki ei sitoudu mihinkään kiinteisiin hankintamääriin optiokauden aikana. 

Optiokautena sopimus jatkuu entisin ehdoin ja hinnoin.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen diaari, pykälä ja päivämäärä sekä puitesopimuksen numero. Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreementIdentifier. 

Lisäksi laskussa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa kunkin investointikohteen numero.

Jotta laskujen käsittelyä voidaan automatisoida, tulee laskulla esittää pakollisena tilaajan viitetieto 1868500.Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier.  

Lisätietoa verkkolaskudatan vaatimuksista sähköpostitse osoitteesta etiski@kuntapro.fi. 

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka