§ 80 Ylläpidon rakennuttajapäällikön viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2018-2752

Päätöspäivämäärä

13.8.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin soveltuva tekniikanalan korkeakoulututkinto (ylempi, AMK) ja riittävä työkokemuskunnallistekniikan ylläpidon ja rakennuttamisen tehtävistä..  Eduksi katsottiin riittävä työkokemus kunnallistekniikan ylläpidon ja rakennuttamisen tehtävistä, kunnossapidon hankintatehtävistä ja valvonnasta sekä infran kunnossapidon kokonaisuuden hallinnasta.  

Hakemuksen sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla Jarkko Hämäläinen on soveltuva ja sopiva Järvenpään kaupungin ylläpidon rakennuttajapäällikön virkaan. Jarkko Hämäläinen on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kykenevä hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Jarkko Hämäläisen Järvenpään kaupungin ylläpidon rakennuttajapäällikön virkaan 14.8.2018 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkikehitys