§ 2 Ylläpidon rakennuttajapäällikön viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2017-1511

Päätöspäivämäärä

18.11.2017

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin soveltuva korkeakoulututkinto (ylempi, AMK) yhdyskuntatekniikan opintosuunnalta tai muu teknisen alan soveltuva tutkinto. Eduksi katsottiin riittävä työkokemus kunnallistekniikan ylläpidon ja rakennuttamisen tehtävistä, kunnossapidon hankintatehtävistä ja valvonnasta sekä infran kunnossapidon koknaisuuden hallinnasta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin ylläpidon rakennuttajapäällikön virkaan on Juho Koskela, insinööri AMK, rakennustekniikan koulutusohjelma. Juho Koskela on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita insinööri (AMK) Juho Koskelan Järvenpään kaupungin ylläpidon rakennuttajapäällikön virkaan aikaisintaan 2.1.2018 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät TS mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Järvenpää