§ 71 Westermarckinpuiston eteläosa, Myllytie Kirjastokadun kohdalla ja Pajalan alueen rakennuttajakonsultti, hankinta, lisätyö 1

Lataa 

JARDno-2017-1883

Päätöspäivämäärä

19.7.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan avainalueen johtaja päättää alle 250 000 euron (alv. 0 %) hankinnasta ja kaupunkitekniikan johtajan päätökseen 8.6.2018 § 50, kaupunkitekniikan johtajan sijaisuus 25.6. - 20.7.2018.

Päätös

Päätän tilata Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:ltä lisätyön 1 hintaan 8700 euroa, alv. 0 %.

Alkuperäisen urakan ulkopuolisten töiden rakennuttamisen ja valvonnan osuus kustannuksista on 1700 euroa, alv. 0 %. Tavoitehinnan ylitys kilpailutuksen sekä rakennuttamisen ja valvonnan osalta on 7000 euroa, alv. 0 %.

Tavoitehinnan ylityksen laskutus tapahtuu toteutuneiden työtuntien mukaisesti kilpailutuksessa mainittujen ehtojen perusteella 20 % pienennetyin tuntihinnoin.

Kustannukset osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630041.

Laskussa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä, diaarinumero ja tilausviite 1868500.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtajan po. rakennuttajapäällikkö Janne Arponen

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka