§ 100 Wärtsilän teollisuusalueen kadut, vaihe 2, rakennuttajakonsultti, hankinta

Lataa 

JARDno-2019-3299

Päätöspäivämäärä

28.11.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 11.4.2019 § 32, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta. 

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän, että Järvenpään kaupunki tilaa Wärtsilän teollisuusalueen kadut, vaihe 2 rakentamisurakan kilpailuttamisen, turvallisuuskoordinaattorin tehtävien sekä työn rakennuttamis- ja valvontatehtävien toteuttajaksi Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n tavoitehintaan  24 700,00 euroa (alv 0%).  

Hankinta toteutuu, jos rakentamisen hankinta toteutuu suunnitellusti.

Wärtsilän teollisuusalueen kadut, vaihe 2 rakennuttajakonsultti kustannuksista 64%, 15  808,00 euroa (alv 0%)  osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18631011 ja 36%, 8892,00 euroa (alv 0%) investointikohteelle 18693001 / 18631011 / 18660802.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä ja diaarinumero sekä viittaus sopimukseen Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut vuosille 2017-2020 / diaarinumero JARVENPAA 2203/2016 (Kaupunkikehityslautakunnan päätös 2.3.3027 § 14) ja sopimusnumero (Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 2016.101.9 ). Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreementIdentifier. 

Laskuilla tulee esittää pakollisena tilaajan viitetieto: 18693001 ja investointikohdenumero 18631011. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier. 

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka