§ 18 Wärtsilän teollisuusalueen kadut, rakennuttajakonsultti, hankinta

Lataa 

JARDno-2018-2989

Päätöspäivämäärä

2.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 108, jonka mukaan kaupunkitekniikan johtaja päättää alle 500 000 euron (alv 0%) hankinnasta.

Päätös

Päätän valita Wärtsilän teollisuusalueen kadut rakentamisurakan kilpailuttamisen, turvallisuuskoordinaattorin tehtävien sekä työn rakennuttamis- ja valvontatehtävien toteuttajaksi Sito Rakennuttajat Oy:n tavoitehintaan  16 810,00 euroa (alv 0%).  

Hankinta toteutuu, jos rakentamisen hankinta toteutuu suunnitellusti.

Wärtsilän teollisuusalueen kadut, rakennuttajakonsultti kustannukset 16 810,00 euroa (alv 0%)  osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18631011.

Kustannusten prosentuaalinen jakautuminen kadun ja vesihuollon suhteen ilmoitetaan myöhemmin.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä ja diaarinumero sekä viittaus sopimukseen Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut vuosille 2017-2020 / diaarinumero JARVENPAA 2203/2016 (Kaupunkikehityslautakunnan päätös 2.3.3027 § 14) ja sopimusnumero (Sito Rakennuttajat Oy 2016.101.11 ). Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreementIdentifier. 

Laskuilla tulee esittää pakollisena tilaajan viitetieto: 18693001 ja investointikohdenumero 18631011. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier. 

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka