§ 29 Wärtsilän teollisuusalueen kadut ja hulevesirakenteet, lisätyö 8

Lataa 

JARDno-2018-2989

Päätöspäivämäärä

18.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 11.4.2019 § 32 (Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta), jonka mukaan kaupunkitekniikan johtaja päättää alle 500 000 euron (alv. 0 %) hankinnasta.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein tilata Ramboll Finland Oy:ltä lisätyön 8. Lisätyön 8 kattohinta on 37 714,40 euroa (alv. 0 %), josta Järvenpään kaupungin osuus on 31 746,48 euroa (alv. 0 %) ja Järvenpään Veden osuus on 5967,92 euroa (alv. 0 %).

Kustannukset osoitetaan 18693001 / 18631011.

Laskussa tulee esiintyä tämän päätöksen tilauspäätöksen päivämäärä, pykälä, diaarinumero ja viittaus voimassa olevaan puitesopimukseen Yhdyskuntasuunnittelun puitesopimus 2019-2021 JARDno-2018-786 sekä sopimusnumero 2018.110.20Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreeIdentifier. Laskulla esitetään pakollisena tilaajan viitetieto 18693001. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier. Lisäksi laskussa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa 18693001 / 18631011 (Wärtsilän kadut ja maantien liittymäalue).

Lisätietoja verkkolaskudatan vaatimuksista on saatavissa sähköpostiosoitteesta etiski@sarastia.fi.

Ramboll Finland Oy:n tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet on tarkistettu 10.4.2019 Tilaajavastuu.fi –palvelusta. Palvelun perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka