§ 5 Viranhaltijapäätös kaupunkitekniikan johtajan viranhaltijapäätösten 19.9.2017 § 11 ja 19.9.2017 § 20 korjaamiseksi

Lataa 

JARDno-2017-1178

Päätöspäivämäärä

16.1.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 6.6.2003/434 51 § 1 mom: Viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe.

Saman lain 52 § 3 mom: Asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä alkuperäisen päätöksen taltiointikappaleeseen tai viranomaisen käytössä olevaan tietojärjestelmään. Uusi tai korjattu toimituskirja on annettava asianosaiselle maksutta.

Päätös

Tällä päätöksellä täsmennetään otsikossa mainittuja kadunpitopäätöksiä ja todetaan, että kunnossapitolain (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 31.8.1978/669) mukaiset velvollisuudet eivät kohdistu kiinteistön 186-403-1-98 omistajiin. Päätös korjataan teknisluonteisena virheenä (viitaten hallintolain 51 §:n perusteluihin HE 72/2002).

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka