§ 46 Vanhankylänniemen polkureittien valaistus, hankinta

Lataa 

JARDno-2019-2257

Päätöspäivämäärä

10.7.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 108, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta sekä kaupunkitekniikan johtajan päätökseen 10.6.2019 § 37.

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän tilata Exsane Oy:ltä Vanhankylänniemen polkureittien valaistus hankinnan  kattohintaan 108 792,71 euroa (alv 0%). 

Työ toteutetaan yksikköhintaurakkana ja laskutetaan toteutuneiden yksikköhintojen mukaisesti. Tarjottu hinta on kattohinta, jota ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta.

Kustannukset osoitetaan investointikohteelle 18630021.

Exsane Oy:n tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet on tarkastettu Tilaajavastuu.fi palvelusta 10.7.2019. Palvelusta saadun tiedon mukaan yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Laskussa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä,​ pykälä ja diaarinumero sekä tilausviite  18693001. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-​kentässä BuyerReferenceIdentifier. Lisäksi laskussa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa kohteen nimi ja investointikohteen numero 18630021.

Lisätietoa verkkolaskudatan vaatimuksista sähköpostitse osoitteesta etiski@sarastia.fi. 

Järvenpään kaupungin valvojana urakassa toimii kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden työpäällikkö ja varalla kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden projektipäällikkö.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtajan po. rakennuttajapäällikkö Janne Arponen

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka