§ 72 Vanhankylänniemen miljöösuunnitelma, lisätyö 2, hankinta

Lataa 

JARDno-2019-952

Päätöspäivämäärä

9.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 11.4.2019 § 32 (Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta), jonka mukaan kaupunkitekniikan johtaja päättää alle 500 000 euron (alv. 0 %) hankinnasta.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein tilata Sitowise Oy:ltä lisätyön 2. Lisätyön 2 kattohinta on 18 525 euroa (alv. 0 %).

Kustannukset osoitetaan 18693001 / 18630021 (Vanhankylänniemi).

Laskussa tulee esiintyä tämän päätöksen tilauspäätöksen päivämäärä, pykälä, diaarinumero ja viittaus voimassa olevaan puitesopimukseen Yhdyskuntasuunnittelun puitesopimus 2019-2021 JARDno-2018-786 sekä sopimusnumero 2018.110.20Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreeIdentifier. Laskulla esitetään pakollisena tilaajan viitetieto 18693001. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier. Lisäksi laskussa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa 18693001 / 18630021 (Vanhankylänniemi).

Lisätietoja verkkolaskudatan vaatimuksista on saatavissa sähköpostiosoitteesta etiski@sarastia.fi.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka