§ 154 Vanhan valtatien vesihuollon rakentaminen, hankinta

Lataa 

JARDno-2018-3928

Päätöspäivämäärä

30.11.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan avainalueen johtaja päättää alle 250 000 euron ( alv 0%) hankinnasta.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Vanha valtatie vesihuolto nimisen rakennusurakan sopimuskumppaniksi valitaan VM Suomalainen Oy kiinteään kokonaishintaan 132 680,00 euroa (alv 0%).

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen diaari, pykälä ja päivämäärä sekä sopimuksen numero ( Sopimuksen numero  / Kaupunkitekniikan johtajan päätös § ). Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreementIdentifier. 

Lisäksi laskussa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa investointikohteet numeroineen ( Vanha Valtatien vesihuollon rakentaminen 18693001 / 18630044).

Jotta laskujen käsittelyä voidaan automatisoida, tulee laskulla esittää pakollisena tilaajan viitetieto 1868500.Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier.  

Lisätietoa verkkolaskudatan vaatimuksista sähköpostitse osoitteesta etiski@kuntapro.fi. 

 

 

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka