§ 14 Talvikunnossapidon yksikköhintaurakka/ päätös toisen optiovuoden käyttämisestä

Lataa 

JARDno-2017-735

Päätöspäivämäärä

21.6.2017

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunginjohtajan päätökseen 28.1.2016 § 6, jonka mukaan elinkeinojohtaja päättää käyttötalousosassa alle 500 000 € ( ALV 0 % )hankinnasta.

Päätös

Päätän, että hankinnassa käytetään toinen optiovuosi sopimuskaudelle 1.11.2017 - 30.4.2018.
Sopimus tehdään seuraavien palveluntuottajien kanssa:

1. Savolainen Pauli

2. Lemminkäinen Infra Oy

3. Wall - Dig Oy

4. Kuljetusliike Usvola Ky

Ennen sopimuksen tekoa tarkistetaan tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset ja todistukset. Optiovuoden työt toteutetaan alkuperäisen tarjouksen mukaisilla hinnoilla.

 

 

 

Allekirjoitus

Olli Keto - Tokoi elinkeinojohtaja

Organisaatiotieto

Järvenpää