§ 8 Suunnittelupäällikkö viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2019-3497

Päätöspäivämäärä

13.2.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin on soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteen koulutus. Tehtävässä tarvitaan myös riittävää työkokemusta infratekniikan suunnittelu- ja projektitehtävistä. Lisäksi tehtävässä edellytetään kokemusta kunnallistekniikan suunnittelusta, rakennus- ja maankäytön lainsäädännön tuntemusta sekä kykyä monitahoiseen sidosryhmäyhteistyöhön. Lisäksi tehtävässä tarvitaan johtamis-, vuorovaikutus- ja kehittämistaitoja sekä talousasioiden tuntemusta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin suunnittelupäällikön virkaan on Diplomi-insinööri Henkilötiedot poistettu. Suunnittelupäällikön virkaan valitaan diplomi-insinööri Henkilötiedot poistettu. Henkilön eduksi lasketaan vahva kokemus kunnallistekniikan suunnittelu ja suunnitteluttamistehtävistä sekä hyvät vuorovaikutustaidot ja johtamisosaaminen. Varalle valitaan insinööri AMKHenkilötiedot poistettu..

 

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja

Organisaatiotieto

HR-palvelut