§ 11 Sibeliusväylän ja Rantakadun kiertoliittymän valmiiksi rakentaminen 2018-2019, lisätyö 1, 2, 3, 4 ,5 ja 6, hankinta

Lataa 

JARDno-2018-1000

Päätöspäivämäärä

7.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 108, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta 

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Järvenpään kaupunki tilaa Sibeliusväylän ja Rantakadun kiertoliittymän valmiiksi rakentaminen 2018-2019nimisen rakentamisurakan lisätyöt 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 VM Suomalainen Oy:ltä. 

Lisätyön 1 kustannus, 17 692,70 euroa osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630254 seuranta 2 18660802.

Lisätyön 2 kustannus, 7 222,00 euroa osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630254 seuranta 2 18660802.

Lisätyön 3 kustannus, 7 320,00 euroa osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630254 seuranta 2 18660802.

Lisätyön 4 kustannus, 2 062,00 euroa osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630254 seuranta 2 18660802.

Lisätyön 5 kustannus, 1 187,00 euroa osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630254 seuranta 2 18660802.

Lisätyön 6 kustannus, 624,00 euroa osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630254 seuranta 2 18660802.

Kustannukset yhteensä: 36 107,70 euroa (alv 0%)

 

Jotta laskujen käsittelyä voidaan automatisoida, tulee laskulla esittää pakollisena tilaajan viitetieto 18693001. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä Buyer ReferenceIdentifier. 

Tilausviitteen lisäksi laskulta tulee ilmetä tilaajan nimi, investointikohdenumero 18630254, tämän päätöksen päivämäärä, diaarinumero ja pykälä.

Lisätietoja verkkolaskudatan vaatimuksista voi kysyä sähköpostitse osoitteesta etiski@kuntapro.fi. 

 

 

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkikehitys