§ 139 Sibeliuksenväylän ja Rantakadun kiertoliittymän rakentaminen 2018, jatkotoimenpiteet, urakkasopimuksen purku

Lataa 

JARDno-2018-3837

Päätöspäivämäärä

8.11.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

YSE 1998, Konkurssilaki 3 luku 8§, Kaupunginhallitus 5.11.2018 §276

Päätös

Päätän purkaa Maamerkki Infran kanssa 4.7.2018 tehdyn urakkasopimuksen Sibeliuksenväylän ja Rantakadun kiertoliittymän rakentaminen 2018.

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka