§ 59 Sibeliuksenväylä Rantakadun kiertoliittymä, rakennuttajakonsultti, hankinta

Lataa 

JARDno-2017-1653

Päätöspäivämäärä

5.12.2017

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan avainalueen johtaja päättää alle 250 000 euron ( alv 0%) hankinnasta. 

Päätös

Päätän tilata edellä esitetyin perustein Sibeliuksenväylä ja Rantakadun kiertoliittymä rakennusurakan kilpailutuksen, turvallisuuskoordinaattorin tehtävien sekä työn rakennuttamis- ja valvontatehtävien toteuttajaksi ja hankkeen yhteensovittamisen Perhelän korttelirakentamiseen sekä Perhelän korttelin rakentamisen hankejohtajaksi Ramboll CM Oy:n tavoitehintaan 119 700,00 euroa ( alv 0%).

Mikäli hanke ei toteudu suunnitellusti tai se muuttuu ratkaisevasti, kaupunki ei korvaa konsultille tekemättä jääneestä työstä aiheutuneita kuluja ja toimeksiantoa jatketaan annetun tavoitehinnan sijasta voimassa olevan puitesopimuksen tuntihinnoilla. Päätöksen mukainen työ hankejohtajan osalta tilataan, mikäli Perhelän korttelirakentaminen toteutuu suunnitellusti.

Määrärahat on sidottu vuoden 2018 investointimäärärahoista.

Optioiden vaihe 2, kattohinta 53 340,00 euroa ( alv 0%) ja  vaihe 3, kattohinta 53 340,00 euroa ( alv 0%) käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös vuosittaisten investointiohjelmien tultua hyväksytyksi.   

Ramboll CM Oy:n tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet on tarkistettu 5.12.2017 Tilaajavastuu.fi palvelusta. Tietolähteen perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Perhelän johtosiirrot kustannuksista ( 69 300 euroa) 20 % / 13 860,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630012 ja  80 % / 55 440,00 euroa ( alv 0%) investointikohteelle 18693001 / 18630012 / seuranta 2 18660802.

Sibeliuksenväylä ja Rantakadun kiertoliittymän kustannuksista ( 50 400,00 euroa) 71% / 35 784,00 euroa ( alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630254 ja 29% / 14 616,00 euroa ( alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630254 / seuranta 2 18660802 . 

Laskussa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä, diaarinumero ja tilausviite 1868500.

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja

Organisaatiotieto

Järvenpää