§ 39 Sibeliuksenväylä Rantakadun kiertoliittymä, rakennuttajakonsultti, lisätyö 1, hankinta

Lataa 

JARDno-2017-1653

Päätöspäivämäärä

12.6.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 108, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein tilata Ramboll CM Oy:ltä lisätyön 1 tavoitehintaan 27 000,00 euroa (alv 0%).

Kustannuksista 71%, 19 170,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630254 ja 29%, 7830,00 euroa (alv 0%) investointikohteelle 18693001 / 18630254 / seuranta 2 18660802.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä ja diaarinumero sekä viittaus sopimukseen Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut vuosille 2017-2020 / diaarinumero JARVENPAA 2203/2016 (Kaupunkikehityslautakunnan päätös 2.3.3027 § 14) ja sopimusnumero Ramboll CM Oy 2016.101.3. Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreementIdentifier. 

Laskuilla tulee esittää pakollisena tilaajan viitetieto 18693001 ja investointikohdenumero 18630254. Tilausviitenumeron 18693001 tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier.


Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

 

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka