§ 128 Rantapuisto, Kasinonlahden rakentaminen, rakennuttajakonsultti, hankinta

Lataa 

JARDno-2018-3755

Päätöspäivämäärä

31.10.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan avainalueen johtaja päättää alle 250 000 euroan ( alv 0%) hankinnasta ja kaupunginvaltuuston päätös 25.9.2017 § 48. 

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän valita Rantapuisto, Kasinonlahden rakentaminen rakentamisurakan kilpailuttamisen, turvallisuuskoordinaattorin tehtävien, työn rakennuttamis- ja valvontatehtävien sekä vesiluvan mukaisten toimenpiteiden 
valvonta, koordinointi, lupamenettely, viranomaisyhteydet ja raportointi tilaajalle toteuttajaksi  A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n tavoitehintaan 31 784,00 euroa ( alv 0%).  

Hankinta toteutuu, jos rakentamisen hankinta toteutuu suunnitellusti. Rakentamistyö kilpailutetaan erikseen.

Kustannukset osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630414. Vesihuollon kustannusosuus ilmoitetaan myöhemmin.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

 

Laskussa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä, diaarinumero ja tilausviite 1868500.

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka