§ 56 Rantapuisto Kasinonlahden rakentaminen lisä- ja muutostyö 13 b, hankinta

Lataa 

JARDno-2019-101

Päätöspäivämäärä

22.8.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 108, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Järvenpään kaupunki tilaa Rantapuisto Kasinolahden alue rakentamisurakan lisätyön 13b Peab Infra Oy:ltä 14.8.2019 tarjouksen mukaiseen kiinteään kokonaishintaan 16 688,10 euroa (alv 0%). 

Kustannuksista 99 %, 16 521,22 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle  18693001 / 18630414 ja 1%, 166,88 euroa (alv 0%)  investointikohteelle 18693001 / 18630414 / 18660802.

Jotta laskujen käsittelyä voidaan automatisoida, tulee laskulla esittää pakollisena tilaajan viitetieto 18693001. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä Buyer ReferenceIdentifier. 

Tilausviitteen lisäksi laskulta tulee ilmetä tilaajan nimi, investointikohdenumero 18630414, tämän päätöksen päivämäärä, diaarinumero ja pykälä sekä työmaan avain TA-FI-1NHP968-6.

Lisätietoja verkkolaskudatan vaatimuksista voi kysyä sähköpostitse osoitteesta etiski@sarastia.fi. 

 

 

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka