§ 87 Rantapuisto, Kasinonlahden alue rakentaminen, lisätyö 17, hankinta

Lataa 

JARDno-2019-101

Päätöspäivämäärä

28.10.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 11.4.2019 § 32, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Järvenpään kaupunki tilaa Rantapuisto Kasinolahden alue rakentamisurakan lisätyön 17 Peab Infra Oy:ltä 11.10.2019 tarjouksen mukaiseen kiinteään kokonaishintaan 19 460,00 euroa (alv 0%). 

Kustannukset osoitetaan investointikohteelle  18693001 / 18630414

Jotta laskujen käsittelyä voidaan automatisoida, tulee laskulla esittää pakollisena tilaajan viitetieto 18693001. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä Buyer ReferenceIdentifier. 

Tilausviitteen lisäksi laskulta tulee ilmetä tilaajan nimi, investointikohdenumero 18630414, tämän päätöksen päivämäärä, diaarinumero ja pykälä sekä työmaan avain TA-FI-1NHP968-6.

Lisätietoja verkkolaskudatan vaatimuksista voi kysyä sähköpostitse osoitteesta etiski@sarastia.fi. 

 

 

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka