§ 53 Rantapuisto, Kasinonlahden alue, pilaantuneiden maiden riskinarvio, hankinta

Lataa 

JARDno-2019-2540

Päätöspäivämäärä

9.8.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 108.

Päätös

Päätän tilata A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:ltä Rantapuiston Kasinonlahden urakka-alueen ulkopuolisen pilaantuneiden maiden riskiarvion kattohintaan 20 000 euroa (alv. 0 %). Kattohinta sisältää tarjouksen mukaiset työt sekä kaikki kulut ja korvaukset mm. matkakulukorvaukset.

Kustannukset osoitetaan 1863001 / 18630908 (Pilaantuneet maa-alueet / yleiset alueet).

Laskussa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, viittaus sopimukseen Infrarakentamisen rakennuttamispalvelu vuosille 2017-2020 (kaupunkikehityslautakunta 2.3.2017 § 14). Laskulla esitetään pakollisena tilaajan viitetieto 18693001. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier. Lisäksi laskussa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa 18630908 (Pilaantuneet maa-alueet / yleiset alueet). Laskujen maksuaika 30 vrk/netto.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka