§ 138 Pohjoisväylän (mt1456) ja Helsingintien liittymän parantaminen,rakennuttajakonsultti, lisätyö 2, hankinta

Lataa 

JARDno-2018-2705

Päätöspäivämäärä

7.11.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan avainalueen johtaja päättää alle 250 000 euron (alv. 0 %) hankinnasta.

Päätös

Päätän tilata Finnmap Infra Oy:ltä Pohjoisväylän (mt1456) ja Helsingintien liittymän parantaminen, rakennuttajkonsultti, lisätyön 2.

Lisätyötarjouksen 2 mukaisesti työmäärä- ja kustannusarvioon perustuvat kustannukset ovat 9227,20 euroa (alv 0 %)

Laskutus tapahtuu toteutuneiden työtuntien mukaisesti minikilpailutuksessa mainittujen ehtojen perusteella 20 % pienennetyin tuntihinnoin.

 

Kustannuksista 90 %, 8304,48 euroa (alv 0 %) osoitetaan investointikohtaan 18693001 / 18630214.

Kustannuksista 10 %, 922,72  euroa (alv 0 %) osoitetaan investointikohtaan 18693001 / 18630214 / seuranta2 18660802.

Määrärahat on varattu vuoden 2018 investointiohjelmassa.

Laskussa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä, diaarinumero ja tilausviite 1868500.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

 

 

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka