§ 109 Pohjatuulenpuiston purouoma ja Mikonkorven valuma-aluemallinnus, selvitystyö, hankinta

Lataa 

JARDno-2018-3403

Päätöspäivämäärä

26.9.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein tilata Pöyry Finland Oy:ltä 11.9.2018 päivätyn tarjouksen mukaisesti:

 

Pohjatuulenpuiston purouoman selvityksen ja Mikonkorven valuma-aluemallinnuksen kokonaishintaan 29 800€ (alv 0%).

Optio 1 Pohja- ja kairaustutkimukset purouoman alueella kokonaishintaan 9500 € (alv 0%).

Optio 2 Maastomallimittaukset purouoman alueella kokonaishintaan 3150 € (alv 0%).

 

Kokonaishintaa ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta.

 

Kustannukset tulee osoittaa investointikohteelle 18693001 / 18632025.

 

Laskuissa on mainittava tämän päätöksen diaarinumero, päätöspäivämäärä ja -pykälä sekä tilausviite 1868500. 

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka