§ 32 Pietilän yritysalue, rakennuttajkonsultin hankinta

Lataa 

JARDno-2018-1113

Päätöspäivämäärä

12.4.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan avainalueen johtaja päättää alle 250 000 euron ( alv 0%) hankinnasta. 

Päätös

Päätän valita Pietilän yritysalueen liittymäjärjestelyt Vähänummentielle (Mt 1452) ja yritysalueen (sisäinen) kunnallistekniikka rakentamisurakan kilpailuttamisen, turvallisuuskoordinaattorin tehtävien sekä työn rakennuttamis- ja valvontatehtävien toteuttajaksi Ramboll CM Oy:n tavoitehintaan 29 070,00 euroa (alv 0%).  

Hankinta toteutuu, mikäli Pietilän yritysalueen asemakaavan hyväksymispäätöksestä ( KV 26.6.2018 § 15.) ei valiteta ja rakentamisen hankinta toteutuu suunnitellusti.

Järvenpään kaupungin yhteyshenkilönä on Janne Arponen.

Kustannukset osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630035 ja 18693001 / 18630035 / seuranta 2 18660802. Kustannusten prosenttijako ilmoittetaan myöhemmin.

Laskussa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä, diaarinumero ja tilausviite 1868500.

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka