§ 20 Pienet puistot lisäkohteet 2019, rakennuttajakonsultti, hankinta

Lataa 

JARDno-2019-1449

Päätöspäivämäärä

2.5.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 108, jonka mukaan kaupunkitekniikan johtaja päättää alle 500 000 euron (alv 0%) hankinnasta.

Päätös

Päätän valita Pienet puistot lisäkohteet 2019 (Sibeliuksenväylän sisääntuloväylän istutukset, Postikadun ja Vanhankyläntien liittymäalueen katuympäristö ja Asemakadun luiskan istutukset rakentamisurakan kilpailuttamisen, turvallisuuskoordinaattorin tehtävien sekä työn rakennuttamis- ja valvontatehtävien toteuttajaksi  Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n kattohintaan 11 100,00 euroa (alv 0%).  

Hankinta toteutuu, jos rakentamisen hankinta toteutuu suunnitellusti. 

Kustannukset 11 100,00 euroa (alv 0%) jakautuvat seuraavasti:

Sibeliuksenväylän sisääntulon istututukset 4750,00 euroa (alv 0%). Kustannukset osoitetaan investointikohteelle 18693001/ 18630059.

Postikadun ja Vanhankyläntien liittymäalueen katuympäristö 3600,00 euroa (alv 0%). Kustannuksista 95 %, 3420,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001/ 18632023 ja 5%, 180,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001/ 18632023/ 18660802.

Asemakadun luiskan istutukset 2750,00 euroa (alv 0%).Kustannukset osoitetaan investointikohteelle 18693001/ 18630071.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä ja diaarinumero sekä viittaus sopimukseen Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut vuosille 2017-2020 / diaarinumero JARVENPAA 2203/2016 (Kaupunkikehityslautakunnan päätös 2.3.3027 § 14) ja sopimusnumero (Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 2016.101.9). Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreementIdentifier. 

Laskuilla tulee esittää pakollisena tilaajan viitetieto 18693001 ja investointikohdenumerot 18630059, 18632023 ja 18630071. Tilausviitenumeron 18693001 tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier. Investointkohteiden kustannukset on eroteltava laskussa.


Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka