§ 1000 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtävien hoitamiseen

Lataa 

JARDno-2018-306

Päätöspäivämäärä

19.1.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

 Kaupunkikehityksen toimintayksiköiden organisoituminen ja viranhaltijoiden päätösvalta 1.6.2017 alkaen, Kaupunkikehityslautakunnan päätös 4.5.2017 § 29.  

Päätös

Päätän myöntää ylläpidon rakenuttajapäälikkö Juho Koskelalle oman auton käyttöoikeuden työtehtävien hoitamiseen.

Allekirjoitus

Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkikehitys