§ 151 Pajalantie välillä Kaskitie-Pajalantien akk, rakennuttajakonsultti, lisätyö 1, hankinta

Lataa 

JARDno-2018-1507

Päätöspäivämäärä

20.11.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan avainalueen johtaja päättää alle 250 000 euron (alv 0 %) hankinnasta.

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän tilata Ramboll CM Oy:ltä Pajalantie välillä Kaskitie-Pajalantien akk, rakennuttajkonsultti, lisätyön 1.

Lisätyötarjouksen 1 mukaisesti työmääräarvioon ja kattohintaan perustuvat kustannukset ovat 12 000,00 euroa (alv 0 %).

Laskutus tapahtuu toteutuneiden työtuntien mukaisesti minikilpailutuksessa mainittujen ehtojen perusteella 20 % pienennetyin tuntihinnoin, jolloin laskutettava kattohinta on 9600,00 euroa (alv 0%).

Kustannuksista 35 %, 3360,00 euroa (alv 0 %) osoitetaan investointikohteelle 18693001 /18630253.

Kustannuksista 65 %, 6240,00  euroa (alv 0 %) osoitetaan investointikohteelle 18693001 /18630253 / seuranta2 18660802.

Määrärahat on varattu vuoden 2018 investointiohjelmassa.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen diaari, pykälä ja päivämäärä sekä puitesopimuksen numero ( Ramboll CM Oy Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut / DiaarinumeroJARVENPAA 2203/2016/ Sopimuksen numero 2016.101.3 / Kaupunkikehityslautakunnan päätös 2.3.3027 § 14). Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreementIdentifier. 

Lisäksi laskussa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa investointikohde numeroineen (Pajalantie välillä Kaskitie-Pajalantien akk 18693001 /18630253).

Jotta laskujen käsittelyä voidaan automatisoida, tulee laskulla esittää pakollisena tilaajan viitetieto 1868500. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier.  

Lisätietoa verkkolaskudatan vaatimuksista sähköpostitse osoitteesta etiski@kuntapro.fi. 

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
 

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka