§ 17 Pajalan alueen hulevesiselvitys, hankinta

Lataa 

JARDno-2019-447

Päätöspäivämäärä

2.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 108, jonka mukaan kaupunkitekniikan johtaja päättää alle 500 000 euron (alv. 0 %) hankinnasta.

Päätös

Päätän tilata FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä Pajalan alueen hulevesiselvityksen 5.3.2019 tarjouksen mukaisesti kattohintaan 14 876 euroa (alv. 0 %).

Kustannukset jaetaan Järvenpään kaupungin kaupunkitekniikan sekä kaavoitus ja liikenne -yksiköiden kesken 50% / 50%.

Kaupunkitekniikan osuus 7438 euroa (alv. 0 %) osoitetaan 18693001 / 18631016 (YM Kärkihanke, Loutinoja).

Kaavoitus ja liikenne -yksikön osuus 7438 euroa (alv. 0 %) osoitetaan 18613100.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä, diaarinumero ja viittaus voimassaolevaan puitesopimukseen Yhdyskuntasuunnittelun puitesopimus 2019-2021 JARDno-2018-786 sekä sopimusnumero 2018.110.17. Sopimusnumeron täytyy olla finvoice -kentässä AgreeIdentifier. Laskulla esitetään pakollisena tilaajan viitetieto 18693001. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice -kentässä BuyerReferenceIdentifier.

Lisäksi laskussa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa 18693001 / 18631016 (YM Kärkihanke, Loutinoja).

Lisätietoja verkkolaskudatan vaatimuksista on saatavissa sähköpostiosoitteesta etiski@kuntapro.fi

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka