§ 22 Nurmikoiden kunnostus Pohjoisväylä (Mt 1456) ja Helsingintien liittymä sekä Rantapuisto, hankinta

Lataa 

JARDno-2017-2111

Päätöspäivämäärä

9.5.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 108, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, tilata Allium Oy:ltä tarjouksen mukaisesti Pohjoisväylä (Mt 1456)-Helsingintien liittymäalueen ja Rantapuiston nurmikoiden kunnostuksen hinta-arvioon perustuen 14 070,00 euroa (alv 0%). Työ on yksikköhintaurakka ja laskutetaan toteutuneiden määrien ja kustannusten mukaisesti.

Kustannuksista 9870,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630025 ja 4200,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630254.

Allium Oy:n tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet on tarkistettu 9.5.2019 Tilaajavastuu.fi palvelusta. Palvelusta saaduntiedon perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä ja diaarinumero. Laskuilla tulee esittää pakollisena tilaajan viitetieto 18693001 ja investointikohdenumerot 18630025 ja 18630254. Tilausviitenumeron 18693001 tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier. Investointkohteiden kustannukset on eroteltava laskussa.
 
 

 

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka