§ 42 Maantien 1452 (Vähänummentie) liittymän parantaminen Puurtajankadun kohdalla, lisätyö 2, hankinta

Lataa 

JARDno-2019-405

Päätöspäivämäärä

17.6.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 108 (Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta), jonka mukaan kaupunkitekniikan johtaja päättää alle 500 000 euron (alv. 0 %) hankinnasta.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein tilata WSP Finland Oy:ltä lisätyön 2.

Lisätyö 2 käsittää puistosuunnitelman ja puiston rakennussuunnitelman laatimisen Jussinhaan puistoalueelle sekä tien rakennussuunnitelmaan tulleet muutokset.

Lisätyön 2 kattohinta on 21 876 euroa (alv. 0 %).

Kustannukset osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630048 (Maantien 1452 (Vähänummentie) liittymän parantaminen Puurtajankadun kohdalla).

Laskussa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä, diaarinumero ja viittaus voimassa olevaan puitesopimukseen Yhdyskuntasuunnittelun puitesopimus 2019-2021 JARDno-2018-786 sekä sopimusnumero 2018.110.6. Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreeIdentifier. Laskulla esitetään pakollisena tilaajan viitetieto 18693001. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier

Lisäksi laskussa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa 18693001 / 18630048 (Maantien 1452 (Vähänummentie) liittymän parantaminen Puurtajankadun kohdalla).

Lisätietoa verkkolaskudatan vaatimuksista on saatavissa sähköpostiosoitteesta etiski@sarastia.fi

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka