§ 8 Lisäraide vaihe 1, RU1 Järvenpään aseman alue, lisätyö 35

Lataa 

JARDno-2017-1895

Päätöspäivämäärä

19.2.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 108, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein tilata YIT Infra Oy:ltä lisätyön 35.

Muutostyö 35, vitriniaukkojen taideteokset, kustannukset 53 567,07 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630034 / seuranta 4 18630008.

Kustannukset on varattu vuoden 2019 investointiohjelmaan.

Jotta laskujen käsittelyä voidaan automatisoida, tulee laskulla esittää pakollisena tilaajan viitetieto 18693001. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä Buyer ReferenceIdentifier. 

Tilausviitteen lisäksi laskulta tulee ilmetä tilaajan nimi, investointikohdenumero 18630034, tämän päätöksen päivämäärä, diaarinumero ja pykälä.

Lisätietoja verkkolaskudatan vaatimuksista voi kysyä sähköpostitse osoitteesta etiski@kuntapro.fi. 

 

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkikehitys