§ 80 Lepolanväylän AKK rakentaminen, rakennuttajakonsultti, lisätyö 2, hankinta

Lataa 

JARDno-2019-815

Päätöspäivämäärä

30.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 11.4.2019 § 32, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Järvenpään kaupunki tilaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:ltä lisätyön 2 kattohintaan 6000,00 euroa (alv 0%). Kattohintaa ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta.

Kustannuksista 98%, 5880,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630046 ja 2%, 120,00 euroa (alv 0%) investointikohteelle 18693001 / 18630046 / seuranta 2 18660802.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä ja diaarinumero sekä viittaus sopimukseen Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut vuosille 2017-2020 / diaarinumero JARVENPAA 2203/2016 (Kaupunkikehityslautakunnan päätös 2.3.3027 § 14) ja sopimusnumero Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 2016.101.9. Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreementIdentifier.

Laskuilla tulee esittää pakollisena tilaajan viitetieto 18693001 ja investointikohdenumero 18630046. Tilausviitenumeron 18693001 tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka