§ 112 Lepola III viimeistelyt, rakennuttajakonsultti, hankinta

Lataa 

JARDno-2018-3394

Päätöspäivämäärä

1.10.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan avainalueen johtaja päättää alle 250 000 euroan ( alv 0%) hankinnasta ja kaupunginvaltuuston päätös 25.9.2017 § 48. 

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän valita Lepola III:n eteläosan viimeistelyt rakentamisurakan kilpailuttamisen, turvallisuuskoordinaattorin tehtävien sekä työn rakennuttamis- ja valvontatehtävien toteuttajaksi Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n tavoitehintaan 17 900,00 euroa ( alv 0%).  

Hankinta toteutuu, jos rakentamisen hankinta toteutuu suunnitellusti. Rakentamistyö kilpailutetaan erikseen.

Kustannukset osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 1863103 / 18631032.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

 

Laskussa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä, diaarinumero ja tilausviite 1868500.

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka