§ 153 Kukkakujan peruskorjaus,Vihtakadun ja Vanha Valtatien vesihuolto, rakennuttajakonsultti, lisätyö 1, hankinta

Lataa 

JARDno-2018-3503

Päätöspäivämäärä

22.11.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut


Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan avainalueen johtaja päättää alle 250 000 euron (alv 0%) hankinnasta.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein tilata A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n  lisätyötarjouksen mukaisesti Kukkakujan peruskorjaus, kuivatuksen parantaminen ja valaistuksen uusiminen, Vihtakadun vesihuollon rakentaminen ja Vanhan Valtatien vesihuollon rakentaminen, rakennuttajakonsultti, lisätyön1  kokonaistavoitehintaan 12 842,00 euroa (alv 0%). 

Kukkakujan peruskorjaus, kuivatuksen parantaminen ja valaistuksen uusiminen kokonaistavoitehinta on 1809,66 euroa (alv 0%). Kustannuksista 77 %, 1393,44 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630249 ja 23 %, 416,22 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630249 / seuranta 2 18660802.

Vihtakadun vesihuollon rakentaminen kokonaistavoitehinta on 3555,67 euroa (alv 0%). Kustannukset osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630043 / seuranta 2 18660802.

Vanhan Valtatien vesihuollon rakentaminen kokonaistavoitehinta on 7476,67 euroa (alv 0%). Kustannukset osoitetaan investointikohteelle 18693001 /1863004 / seuranta 2 18660802.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen diaari, pykälä ja päivämäärä sekä puitesopimuksen numero (A- Insinöörit Rakennuttaminen Oy Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut / DiaarinumeroJARVENPAA 2203/2016/ Sopimuksen numero 2016.101.10 / Kaupunkikehityslautakunnan päätös 2.3.3027 § 14). Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreementIdentifier. 

Lisäksi laskussa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa investointikohteet numeroineen (Kukkakujan peruskorjaus, kuivatuksen parantaminen ja valaistuksen uusiminen 18693001 / 18630249, Vihtakadun vesihuollon rakentaminen 18693001 / 18630043 ja Vanhan Valtatien vesihuollon rakentaminen 18693001 /1863004).

Jotta laskujen käsittelyä voidaan automatisoida, tulee laskulla esittää pakollisena tilaajan viitetieto 1868500.Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier.  

Lisätietoa verkkolaskudatan vaatimuksista sähköpostitse osoitteesta etiski@kuntapro.fi. 

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka