§ 16 Kone- ja kuljetuspalvelut option 1.5.2019-30.4.2020 käyttö, hankinta

Lataa 

JARDno-2017-1787

Päätöspäivämäärä

2.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 108, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta ja kaupunkikehityslautakunta 25.1.2018 § 5.

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki käyttää Kone- ja kuljetuspalvelut hankinnan option valittujen palveluntuottajien kanssa ajalle 1.5.2019-30.4.2020. Optiokautena puitesopimus jatkuu alkuperäisin ehdoin ja hinnoin.

Hankinta laskutetaan toteutuneiden määrien mukaisesti. Hankinnassa ei sitouduta mihinkään tiettyyn kokonaisvolyymiin ostojen  määrän tai arvon osalta, vaan hankinnat tehdään sopimuskaudella kaupungin eri yksiköiden tarpeita vastaavasti.

Määräraha on varattu vuoden 2019 investointiohjelmassa ja käyttötalousosassa.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen diaari, pykälä ja päivämäärä sekä puitesopimuksen numero. Sopimusnumerot ovat liitteenä. Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreementIdentifier. 

Lisäksi laskussa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa kunkin investointikohteen numero.

Jotta laskujen käsittelyä voidaan automatisoida, tulee laskulla esittää pakollisena tilaajan viitetieto 18693001.Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier.  

Lisätietoa verkkolaskudatan vaatimuksista sähköpostitse osoitteesta etiski@kuntapro.fi. 

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

 

 

 

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka