§ 37 Kivitöiden hankinta, Terholantie - Piennartie liittymä, Kurkiaurankatu plv 385 -530, Arolantie, Polvipolku ja Villasen alikulku

Lataa 

JARDno-2017-949

Päätöspäivämäärä

6.10.2017

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan avainalueen johtaja päättää alle 250 000 euroan ( alv 0%) hankinnasta.

Päätös

Päätän tilata Kreate Oy:ltä puitesopimukseen perustuen seuraavat kivityöt:

Terholantie - Piennartie liittymän kivityöt kustannusarvion mukaisesti 45 364,00 euroa (alv 0%). Kustannuksista  55% 24950,20 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630208 ja 45% 20 413,80 euroa ( alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630208 / seuranta 2 18660802.


Kurkiaurankadun plv 385 -530 kivityöt kustannusarvion mukaisesti 19 352,00 euroa ( alv 0%). Kustannukset osoitetaan investointikohteelle 18693001 /18630005

Arolantien ja Polvipolun kivityöt kustannusarvion mukaisesti 23 300,00 euroa ( alv 0%). Kustannukset osoitetaan investointikohteelle  18693001 / 18630031.

Villasen alikulun kiveysten uusinnan kustannusarvion mukaisesti 26 035,00 euroa (alv 0%). Kustannukset osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630220.


Tilattavat kivityöt ovat yhteensä 114 051,00 euroa ( alv 0%).

Kivitöiden hinnat perustuvat Kreate Oy:n ja Järvenpään kaupungin välisen sopimuksen mukaisiin yksikköhintoihin sekä kohteiden työmääräarvioihin. Laskutus tapahtuu investointikohteittain toteutuneiden yksikköjen mukaisesti.

Laskussa tulee esiintyä tilausviite 1868500 ja tämän päätöksen päivämäärä, pykälä sekä diaarinumero.

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Järvenpää