§ 95 Kiviainekset, optio 1.1.2020-31.12.2020, hankinta

Lataa 

JARDno-2017-1562

Päätöspäivämäärä

12.11.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätöksiin 11.4.2019 § 32, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta ja  25.01.2018 § 2.

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän, että Järvenpään kaupunki käyttää kiviainekset sopimuksen optiokauden 1.1.2020-31.12.2020

osakokonaisuuksittain etusijajärjestyksessä seuraavasti:

Osakokonaisuus 1, kiviainekset toimitettuna

1. NCC Industry Oy 2. Destia Oy 3. Seepsula Oy

Osakokonaisuus 2, kiviainekset noudettuna

1. NCC Industry Oy 2. Seepsula Oy 3. Lemminkäinen Infra Oy (nyk. YIT Suomi Oy)

Osakokonaisuus 3, ilmakuivattu hiekoitussepeli 3/6, siiloon toimitettuna

1. Uudenmaan Imupalvelu Oy 2. Seepsula Oy

Optiokautena sopimus jatkuu alkuperäisin ehdoin.

Kaupunki ei sitoudu mihinkään kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana. 

Sopimuskumppaneiden tilaajavastuulain mukaiset todistukset on tarkistettu 12.11.2019 Tilaajavastuu.fi palvelusta.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen diaari, pykälä ja päivämäärä sekä puitesopimuksen numero. Sopimusnumerot ovat hankintapäätöksen liitteenä. Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreementIdentifier. 

Lisäksi laskussa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa kunkin investointikohteen numero.

Jotta laskujen käsittelyä voidaan automatisoida, tulee laskulla esittää pakollisena tilaajan viitetieto 18693001.Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier.  

Lisätietoa verkkolaskudatan vaatimuksista sähköpostitse osoitteesta etiski@sarastia.fi. 

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka