§ 141 Kinnarin koulun alueen rakentaminen 2019, rakennuttajakonsultti, hankinta

Lataa 

JARDno-2018-24

Päätöspäivämäärä

12.11.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan avainalueen johtaja päättää alle 250 000 euroan ( alv 0%) hankinnasta. 

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän valita Kinnarin koulun alueen Pallokentänkuja ja Puistotie välillä Koulukuja-Sahankaari rakentamisurakan kilpailuttamisen, turvallisuuskoordinaattorin tehtävien sekä työn rakennuttamis- ja valvontatehtävien toteuttajaksi  Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n tavoitehintaan 14 300,00 euroa ( alv 0%).  

Määrärahat on varattu vuoden 2019 investointiohjelmassa. Päätöksen mukainen työ tilataan, mikäli rakentamisen hankinta toteutuu suunnitellusti. Rakentamistyö kilpailutetaan erikseen.

Kustannuksista 64 %, 9152,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630237.

Kustannuksista 36%, 5148,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630237 / seuranta 2 /18660802.

Laskussa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä, diaarinumero ja tilausviite 1868500.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka