§ 81 Kinnarin koulun alue, vaihe III, rakennuttajakonsultti, hankinta

Lataa 

JARDno-2019-2622

Päätöspäivämäärä

30.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 11.4.2019 § 32, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta.

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän valita Kinnarin koulun alueen, vaihe III, Puistotie välillä Kinnarinpolku-Koulukuja, Kinnarinpolku välillä Puistotie-Metsolantie ja Tataarikuja rakentamisurakan kilpailuttamisen, turvallisuuskoordinaattorin tehtävien sekä työn rakennuttamis- ja valvontatehtävien toteuttajaksi  Ramboll CM Oy:n tavoitehintaan 17 155,00 euroa ( alv 0%).  

Määrärahat on varattu vuoden 2020 investointiohjelmassa. Päätöksen mukainen työ tilataan, mikäli rakentamisen hankinta toteutuu suunnitellusti. Rakentamistyö kilpailutetaan erikseen.

Kustannuksista 58 %, 9949,90,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630237.

Kustannuksista 42%, 7205,10 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630237 / seuranta 2 /18660802.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä ja diaarinumero sekä viittaus sopimukseen Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut vuosille 2017-2020 / diaarinumero JARVENPAA 2203/2016 (Kaupunkikehityslautakunnan päätös 2.3.3027 § 14) ja sopimusnumero Ramboll CM Oy 2016.101.3. Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreementIdentifier.

Laskuilla tulee esittää pakollisena tilaajan viitetieto 18693001 ja investointikohdenumero 18630237. Tilausviitenumeron 18693001 tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka