§ 3 Kadunpitopäätös, Vakka

Lataa 

JARDno-2017-950

Päätöspäivämäärä

31.8.2017

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityksen toimintasääntö (kaupunkikehityslautakunta 2.3.2017 § 15).

Päätös

Päätän, että Vakka luovutetaan kadunpitoon, ja että päätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden alkamisesta ilmoitetaan kirjeellä katuosuuden varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kuin kuntalain 139 §:ssä säädetään.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Järvenpää