§ 20 Kadunpitopäätös, Ristikatu välillä Eriksnäsintie - Loutinkatu

Lataa 

JARDno-2017-1178

Päätöspäivämäärä

19.9.2017

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityksen toimintasääntö (kaupunkikehityslautakunta 2.3.2017 § 15)

Päätös

Päätän, että Ristikatu (välillä Eriksnäsintie - Loutinkatu) luovutetaan kadunpitoon, ja että päätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden alkamisesta ilmoitetaan kirjeellä katuosuuden varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kuin kuntalain 139 §:ssä säädetään.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Järvenpää