§ 63 Kadunpitopäätös, Luonnottarenpolku

Lataa 

JARDno-2019-2683

Päätöspäivämäärä

3.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta (Kaupunkikehityslautakunta 11.4.2019 § 32).

Päätös

Päätän, että Luonnottarenpolku luovutetaan kadunpitoon, ja että päätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden alkamisesta ilmoitetaan kirjeellä kadun varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kuin kuntalain 139 §:ssä säädetään.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka